Kategorier
Før og nå

Vålerenggata ned fra Smålensgata

Vålerenggata 1910/2020 Midt på bildet fra 1910 ser du en to-etasjers trebygning, Enebakkveien 16. Bak fasadepanelet er det tømmervegger fra 1700-tallet. Huset kan være flyttet fra Romerike. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Slik flytting av hus kjenner man flere eksempler på. Ved oppsetting på Vålerenga fikk huset svalgang med trapp mot […]

Kategorier
Før og nå

Vålerenggata ned fra Etterstadgata

Vålerenggata 1935/2020 Vålerenggata het tidligere Langgaden. Mens Vålerenga og Rodeløkka tidligere tilhørte Aker, var det ikke så nøye om to gater hadde samme navn. Dette ble det i 1879 rettet på, og Vålerenga fikk istedet et gatenavn oppkalt etter Vålerengen Hovedgård. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Til venstre ser du Etterstadgata […]

Kategorier
Før og nå

Vålerenggata opp fra Ingeborgs gate

Vålerenggata 1934/2020 Vålerenga, bydel Gamle Oslo, fra Enebakkveien til Etterstadgata. Navn 1879 etter Vålerengen hovedgård. Før byutvidelsen 1878 lå gaten i Aker og het Langgaden. De aller fleste trehusene i gaten er fra 1870-årene, bygd like før byutvidelsen 1879 medførte murtvang i bydelen. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Vålerenggata 29. Det […]

Kategorier
Før og nå

Etterstadgata opp fra Vålerenggata

Etterstadgata 1930/2020 Etterstadgata er en liten boliggate med variert bebyggelse fra Strømsveien sør-østover mot jernbanen. Navnet fikk den før byutvidelsen 1878. Ved hjørnet mot Strømsveien, Sotahjørnet, lå kafeen som tidligere var et samlingssted for tilhengere av Vålerengens Idrettsforening. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.I enden ved svingen på bildet ligger hjørnegården […]

Kategorier
Før og nå

Smålensgata opp fra Vålerenggata

Smålensgata 1935/2020 Smålensgata er en gate på Vålerenga i bydel Gamle Oslo. Den går sørøstover fra Vålerenggata mot Enebakkveien, men det er ikke gjennomkjøring til sistnevnte. Før byutvidelsen i 1878 lå gaten i Aker og het Nedre Havegade. Nåværende navn er fra 1879. Smålenene er det gamle navnet på Østfold fylke. Trekk i slideren for […]

Kategorier
Før og nå

Vålerenga politistasjon

Vålerenga politistasjon 1905/2020 I 1878 ble Kristiania utvidet til også å omfatte blant annet de to forstadsområdene i Aker herred, Kampen og Vålerenga. En av de første forandringene som skjedde etter denne byutvidelsen, var at de to områdene fikk hvert sitt lokale bydelspoliti. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Kampens Politivagt lå […]

Kategorier
Før og nå

Vålerenggata ned fra Ingeborgs gate

Vålerenggata 1910/2020 Vålerenggata er en gate på Vålerenga i bydel Gamle Oslo. Den går fra Enebakkveien til Etterstadgata. Vålerenga politistasjon, Vaalerengen Vakt, tidligere politistasjon i Vålerenggata 24b (det gule huset). Et toetasjes trehus hvor den lokale politistasjonen holdt til fra åpningen i 1878. I 1909 ble den oppgradert til fullverdig politistasjon. Den ble nedlagt i […]