Kategorier
Før og nå

Strømsveien ned fra Hedmarksgata

Strømsveien 1935/2020 Strømsveien er en forlengelse av St. Halvards gate rett nord for Galgeberg og ender blindt etter Nordre Lindeberg gård, men fortsetter videre mot Strømmen. Strømsveien er en gammel fobindelsesvei mellom gården Strøm i Rælingen og Oslo, og var en viktig innfartsvei til byen nordfra, bl. a. som rute for plankekjørere som skulle til […]

Kategorier
Før og nå

Etterstadgata 9

Etterstadgata 1960/2020 Vålerenga har hatt samvirkelag siden 1913, men på slutten av 1900-tallet var alle nedlagt.  Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.I Etterstadgata 9, på hjørnet av Vålerenggata, lå Oslo Samvirkelag avdeling 29. Butikken ble åpnet i 1927, og var den gangen koopens mest moderne forretning, med fryseri og kjølerom. Butikken […]

Kategorier
Før og nå

Etterstadgata 33-37

Etterstadgata 1935/2020 En stille og rolig oase, her har tiden stått stille i 85 år. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Jeg har lett høyt og lavt etter informasjon om husene på disse bildene, men ikke funnet noen ting. Foto 1935Ukjent / Oslo MuseumFoto 2020Morten Mitchell Larød

Kategorier
Før og nå

Etterstadgata 22-24

Etterstadgata 1935/2020 Etterstadgata 24 er en Sveitservilla oppført i siste halvdel av 1870-årene. Huset i bakgården er opprinnelig fjøs. På slutten av 40-tallet kjøpte OBOS opp eiendommer i området for å bygge boligblokker. Eieren av Etterstadgata 24 var ikke villig til å selge. Villaen står derfor i dag godt inneklemt mellom to boligblokker. Trekk i slideren […]

Kategorier
Før og nå

Etterstadgata opp fra Danmarks gate

Etterstadgata 1925/2020 Etterstadgata er en liten boliggate med variert bebyggelse fra Strømsveien sør-østover mot jernbanen. Navnet fikk den før byutvidelsen 1878. Ved hjørnet mot Strømsveien, Sotahjørnet, lå kafeen som tidligere var et samlingssted for tilhengere av Vålerengens Idrettsforening. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Til venstre på bildet ligger nr. 18. Murgården […]

Kategorier
Før og nå

Etterstadgata opp fra Vålerenggata

Etterstadgata 1930/2020 Etterstadgata er en liten boliggate med variert bebyggelse fra Strømsveien sør-østover mot jernbanen. Navnet fikk den før byutvidelsen 1878. Ved hjørnet mot Strømsveien, Sotahjørnet, lå kafeen som tidligere var et samlingssted for tilhengere av Vålerengens Idrettsforening. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.I enden ved svingen på bildet ligger hjørnegården […]

Kategorier
Før og nå

Danmarks gate opp fra Ingeborgs gate

Danmarks gate 1925/2020 Danmarks gate på Vålerenga i Bydel Gamle Oslo går fra Opplandsgata til Etterstadgata langs nordsiden av Vålerenga park. Gata har navn etter Danmark fra før byutvidelen i 1879. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Den gule bygården har ikke adresse Danmarks gate, men Ingeborgs gate 8. Denne hjørnegården ble […]

Kategorier
Før og nå

Fotografen i Danmarks gate

Danmarks gate 18 1977/2020 Tiden med butikk og virke i første etasje og bolig i andre er forbi. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Fotograf Arne Andreassen (1926-2010) var den lokale fotografen og foreviget konfirmanter, brudepar, store og små på Vålerenga. Han holdt det gående fra 60-tallet til butikken ble solgt i […]

Kategorier
Før og nå

Smålensgata opp fra Vålerenggata

Smålensgata 1935/2020 Smålensgata er en gate på Vålerenga i bydel Gamle Oslo. Den går sørøstover fra Vålerenggata mot Enebakkveien, men det er ikke gjennomkjøring til sistnevnte. Før byutvidelsen i 1878 lå gaten i Aker og het Nedre Havegade. Nåværende navn er fra 1879. Smålenene er det gamle navnet på Østfold fylke. Trekk i slideren for […]

Kategorier
Før og nå

Vålerenga politistasjon

Vålerenga politistasjon 1905/2020 I 1878 ble Kristiania utvidet til også å omfatte blant annet de to forstadsområdene i Aker herred, Kampen og Vålerenga. En av de første forandringene som skjedde etter denne byutvidelsen, var at de to områdene fikk hvert sitt lokale bydelspoliti. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Kampens Politivagt lå […]

Kategorier
Før og nå

Vålerenggata ned fra Ingeborgs gate

Vålerenggata 1910/2020 Vålerenggata er en gate på Vålerenga i bydel Gamle Oslo. Den går fra Enebakkveien til Etterstadgata. Vålerenga politistasjon, Vaalerengen Vakt, tidligere politistasjon i Vålerenggata 24b (det gule huset). Et toetasjes trehus hvor den lokale politistasjonen holdt til fra åpningen i 1878. I 1909 ble den oppgradert til fullverdig politistasjon. Den ble nedlagt i […]