Kategorier
Før og nå

Vålerenggata opp fra Ingeborgs gate

Vålerenggata 1934/2020 Vålerenga, bydel Gamle Oslo, fra Enebakkveien til Etterstadgata. Navn 1879 etter Vålerengen hovedgård. Før byutvidelsen 1878 lå gaten i Aker og het Langgaden. De aller fleste trehusene i gaten er fra 1870-årene, bygd like før byutvidelsen 1879 medførte murtvang i bydelen. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Vålerenggata 29. Det […]

Kategorier
Før og nå

Danmarks gate ned fra Etterstadgata

Danmarks gate 1927/2020 Danmarks gate, Vålerenga, bydel Gamle Oslo, fra Opplandgata til Etterstadgata langs nordsiden av Vålerengparken. Gatenavn fra før byutvidelsen 1879.21. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Foto 1927Henriksen & Steen / NasjonalbiblioteketFoto 2020Morten Mitchell Larød

Kategorier
Før og nå

Danmarks gate opp

Danmarks gate 1965/2020 Danmarks gate, Vålerenga, bydel Gamle Oslo, fra Opplandgata til Etterstadgata langs nordsiden av Vålerengparken. Gatenavn fra før byutvidelsen 1879.21. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Danmarks gate 27–41: Toetasjers panelte laftehus, alle oppført av snekker Andreas Olsen 1878–79. Opprinnelig hadde husene to leiligheter på ett rom og kjøkken i […]

Kategorier
Før og nå

Danmarks gate opp fra Hjaltlandsgata

Danmarks gate 1934/2020 Danmarks gate Vålerenga, bydel Gamle Oslo, fra Opplandgata til Etterstadgata langs nordsiden av Vålerengparken. Gatenavn fra før byutvidelsen 1879.21. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Danmarks gate 22 (lengst til venstre) var opprinnelig folkeskole. I bakgården var det stall, grisehus, utedo og buer. Det var hester i stallen så […]

Kategorier
Før og nå

Enebakkveien 33-39

Enebakkveien 1935/2020 Enebakkveien er en gammel vei fra Galgeberg til Ryen, Abildsø og Klemetsrud til bygrensen ved Sværsvann. Navnet fastslått 1866; veistykket fra Klemetsrud til bygrensen var en del av det som tidligere ble kalt Ljabrochausséen, et veianlegg fra 1860. Navnet endret 1929. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Enebakkveien 39 (revet): […]

Kategorier
Før og nå

Krysset Enebakkveien – Smålensgata

Enebakkveien 1910/2020 Enebakkveien er en gammel vei fra Galgeberg til Ryen, Abildsø og Klemetsrud til bygrensen ved Sværsvann. Navnet fastslått 1866; veistykket fra Klemetsrud til bygrensen var en del av det som tidligere ble kalt Ljabrochausséen, et veianlegg fra 1860. Navnet endret 1929. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Foto 1931Thorkel Thorkelsen […]

Kategorier
Før og nå

Opplandgata mot Strømsveien

Opplandsgata 1935/2020 Opplandgata, også skrevet Opplandsgata og Oplandsgata, er ei gate på Vålerenga i Oslo. Gata strekker seg fra Strømsveien til Enebakkveien. I gata ligger blant annet Opplandsgata barnehage og restauranten Smia, og den grenser mot Vålerenga park mot øst. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Gata het fram til 1879, da […]

Kategorier
Før og nå

Ingeborgs gate opp fra Strømsveien

Ingeborgs gate 1910/1961/2020 Ingeborgs gate går fra Strømsveien til Danmarks gate. Oppkalt 1879 etter Ingeborg i Fridtjovs saga Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Ingeborgs gate 8. Fireetasjes bygård fra slutten av 1800-tallet. Her åpnet Aakebergveiens Kooperative Selskab en forretning i 1914, senere Oslo Samvirkelags avd. 10. Foto 1910Thorkel Thorkelsen / Oslo […]

Kategorier
Før og nå

St. Halvards gate 57-61

St. Halvards gate 1932/2020 St. Halvards gate 59. Her lå det opprinnelig en enetasjes tømmerbygning oppført før 1859, den ble påbygd en etasje og forblendet med tegl før 1885. En storbrann på Vålerenga 8. september 1887 var den direkte årsaken til opprettelsen av en brannstasjon på Vålerenga. Trekk i slideren for å skifte mellom før […]

Kategorier
Før og nå

Strømsveien opp fra Ingeborgs gate

Strømsveien 1935/2020 Strømsveien i Oslo er en del av den gamle plankeveien fra gården Strøm i Rælingen til bordtomtene på Grønland, den strømmenske hovedvei. Den delen av den gamle veien som i dag heter Strømsveien, fikk navn etter gården i 1870, og går fra forlengelsen av St. Halvards gate nord for Galgeberg til den ender […]

Kategorier
Før og nå

Strømsveien 13-17

Strømsveien 1935/2020 Strømsveien i Oslo er en del av den gamle plankeveien fra gården Strøm i Rælingen til bordtomtene på Grønland, den strømmenske hovedvei. Den delen av den gamle veien som i dag heter Strømsveien, fikk navn etter gården i 1870, og går fra forlengelsen av St. Halvards gate nord for Galgeberg til den ender […]

Kategorier
Før og nå

Hedmarksgata 2

Hedmarksgata 1890/2020 Hedmarksgata fikk navnet Hedemarkens Gade i 1879. Mens den lå i Aker, var dette Søndre Østerdalsgade. Dette var søndre grense for Østerdal løkke. På nedsida lå Rosendal løkke. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Hedmarksgata 2 er et kjent og kjært hjørne på Vålerenga. Huset er en to-etasjes bygning i […]