Kategorier
Før og nå

Hedmarksgata 2

Hedmarksgata 1890/2020 Hedmarksgata fikk navnet Hedemarkens Gade i 1879. Mens den lå i Aker, var dette Søndre Østerdalsgade. Dette var søndre grense for Østerdal løkke. På nedsida lå Rosendal løkke. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Hedmarksgata 2 er et kjent og kjært hjørne på Vålerenga. Huset er en to-etasjes bygning i […]

Kategorier
Før og nå

Strømsveien ned fra Hedmarksgata

Strømsveien 1935/2020 Strømsveien er en forlengelse av St. Halvards gate rett nord for Galgeberg og ender blindt etter Nordre Lindeberg gård, men fortsetter videre mot Strømmen. Strømsveien er en gammel fobindelsesvei mellom gården Strøm i Rælingen og Oslo, og var en viktig innfartsvei til byen nordfra, bl. a. som rute for plankekjørere som skulle til […]