Kategorier
Før og nå

Danmarks gate opp fra Hjaltlandsgata

Danmarks gate 1934/2020 Danmarks gate Vålerenga, bydel Gamle Oslo, fra Opplandgata til Etterstadgata langs nordsiden av Vålerengparken. Gatenavn fra før byutvidelsen 1879.21. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Danmarks gate 22 (lengst til venstre) var opprinnelig folkeskole. I bakgården var det stall, grisehus, utedo og buer. Det var hester i stallen så […]

Kategorier
Før og nå

Vålerenga politistasjon

Vålerenga politistasjon 1905/2020 I 1878 ble Kristiania utvidet til også å omfatte blant annet de to forstadsområdene i Aker herred, Kampen og Vålerenga. En av de første forandringene som skjedde etter denne byutvidelsen, var at de to områdene fikk hvert sitt lokale bydelspoliti. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Kampens Politivagt lå […]

Kategorier
Før og nå

Vålerenggata ned fra Ingeborgs gate

Vålerenggata 1910/2020 Vålerenggata er en gate på Vålerenga i bydel Gamle Oslo. Den går fra Enebakkveien til Etterstadgata. Vålerenga politistasjon, Vaalerengen Vakt, tidligere politistasjon i Vålerenggata 24b (det gule huset). Et toetasjes trehus hvor den lokale politistasjonen holdt til fra åpningen i 1878. I 1909 ble den oppgradert til fullverdig politistasjon. Den ble nedlagt i […]