Kategorier
Før og nå

Sotahjørnet

Sotahjørnet 1958/2020 Sotahjørnet er en tomt på hjørnet mellom Etterstadgata og Strømsveien i strøket Vålerenga i Oslo. Her lå det en kafé med adresse Strømsveien 51. Den er kjent for betydningen i miljøet rundt Vålerengens Idrettsforening (VIF), og begrepet Sotahjørnet er fortsatt en viktig del av identiteten til VIFs tilhengere. Trekk i slideren for å […]

Kategorier
Før og nå

Strømsveien ned ved Østerdalsgata

Østerdalsgata 1967/2017 Østerdalsgata på Vålerenga i Oslo går fra Strømsveien til Numedalsgata. Gata het fram til byutvidelsen i 1878 Nordre Østerdalsgate, og fulgte nordgrensa til løkka Østerdal. Det som i dag heter Hedmarksgata het den gang Søndre Østerdalsgate, og fulgte løkkeeiendommens sørlige grense. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.I 1879 ble […]

Kategorier
Før og nå

Strømsveien ned ved Ingeborgs gate

Strømsveien 1910/2020 Strømsveien sett mot byen ved Ingeborgs gate (som går inn mot venstre). Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Det toetasjes trehuset til venstre på bildet, Strømsveien 25, ble populært kalt Tærudhuset. Strømsveien 25 og 27 var våningshus antagelig oppført i 1850-årene rundt en eldre kjerne. Tæruds automobilverksted oppført 1933, liten […]

Kategorier
Før og nå

Jordal skole

Strømsveien 2-6 1935/2020 Jordal skole er en ungdomsskole (8-10 trinn) etablert i 1999. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Skolen ligger på Vålerenga i bydel Gamle Oslo i Oslo. Skolen ligger tett på Jordal idrettspark og Jordal Amfi, noe som legger til rette for et godt idrettstilbud ved skolen. Den er oppkalt etter […]

Kategorier
Før og nå

Strømsveien opp fra Totengata

Strømsveien 1980/2020 Var alt virkelig så mye bedre før? Strømsveien var en av Oslos mest trafikkerte utfartsårer, E6 ut av byen nordover. Ett felt opp og to felt ned. Det andre feltet ut av sentrum gikk parallellt opp i Vålerenggata. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Etter enormt engasjement fra bl.a. beboere […]

Kategorier
Før og nå

Ingeborgs gate opp fra Strømsveien

Ingeborgs gate 1910/1961/2020 Ingeborgs gate går fra Strømsveien til Danmarks gate. Oppkalt 1879 etter Ingeborg i Fridtjovs saga Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Ingeborgs gate 8. Fireetasjes bygård fra slutten av 1800-tallet. Her åpnet Aakebergveiens Kooperative Selskab en forretning i 1914, senere Oslo Samvirkelags avd. 10. Foto 1910Thorkel Thorkelsen / Oslo […]

Kategorier
Før og nå

Strømsveien opp fra Ingeborgs gate

Strømsveien 1935/2020 Strømsveien i Oslo er en del av den gamle plankeveien fra gården Strøm i Rælingen til bordtomtene på Grønland, den strømmenske hovedvei. Den delen av den gamle veien som i dag heter Strømsveien, fikk navn etter gården i 1870, og går fra forlengelsen av St. Halvards gate nord for Galgeberg til den ender […]

Kategorier
Før og nå

Strømsveien 13-17

Strømsveien 1935/2020 Strømsveien i Oslo er en del av den gamle plankeveien fra gården Strøm i Rælingen til bordtomtene på Grønland, den strømmenske hovedvei. Den delen av den gamle veien som i dag heter Strømsveien, fikk navn etter gården i 1870, og går fra forlengelsen av St. Halvards gate nord for Galgeberg til den ender […]

Kategorier
Før og nå

Strømsveien ned fra Hedmarksgata

Strømsveien 1935/2020 Strømsveien er en forlengelse av St. Halvards gate rett nord for Galgeberg og ender blindt etter Nordre Lindeberg gård, men fortsetter videre mot Strømmen. Strømsveien er en gammel fobindelsesvei mellom gården Strøm i Rælingen og Oslo, og var en viktig innfartsvei til byen nordfra, bl. a. som rute for plankekjørere som skulle til […]