Kategorier
Før og nå

Storgata opp fra Kirkeristen

Storgata 1926/2017 Storgata, fra Dronningens gate ved Kirkeristen til Nybrua. Gaten er blant de eldste i byen og lå opprinnelig i sin helhet utenfor byvollen, hvor den var hovedinnfartsåren for trafikken fra Vaterlands bru gjennom forstedene frem til Store Voldport. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Til venstre i bildet ser du […]