Kategorier
Før og nå

Rivingen av Akersgata 61-63

Akersgata 1985/2017 Her sto en av Oslos mest omtalte bevaringskamper. Oslo Byleksikon betegner den som “skandalepreget”, og politikerne kunne ikke enes om man her skulle bevare eller om det var greit rive for å oppføre nye kontorbygg. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.I dag vil vi si at tapet av denne […]

Kategorier
Før og nå

Oslo Domkirke og Dobloug-gården sett fra Biskop Gunnerus gate

Biskop Gunnerus gate 1955/2017 Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Oslo domkirke, tidligere Vår Frelsers kirke, er en korskirke ved Stortorvet i Oslo sentrum. Den sto ferdig i 1697, er hovedkirke for Oslo bispedømme og menighetskirke for Oslo domkirkes menighet. Samtidig er kirken landets rikskirke, og benyttes av kongehuset og staten ved […]

Kategorier
Før og nå

Storgata opp fra Kirkeristen

Storgata 1926/2017 Storgata, fra Dronningens gate ved Kirkeristen til Nybrua. Gaten er blant de eldste i byen og lå opprinnelig i sin helhet utenfor byvollen, hvor den var hovedinnfartsåren for trafikken fra Vaterlands bru gjennom forstedene frem til Store Voldport. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Til venstre i bildet ser du […]

Kategorier
Før og nå

Jernbanetorget opp mot Karl Johans gate

Jernbanetorget 1935/2017 Jernbanetorget i Oslo sentrum er en travel plass foran Oslo sentralstasjon. Den fikk sitt navn etter jernbanestasjonen i 1852. Plassen er helt sentral i Oslos kollektivnett. I tillegg til tog- og T-banestasjon stopper også busser og trikker som går gjennom sentrum her. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Mot vest […]

Kategorier
Før og nå

Rådhuset bygges

Rådhuset 1935/2017 Oslo rådhus, Rådhusplassen 1, innerst i Pipervika, er sete for Oslo kommunes sentrale styrende organer og administrasjon. Her sitter byens ordfører og byrådsleder, og her avholdes bystyrets møter.  Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Rådhuset benyttes også til en rekke seremonielle arrangementer, særlig kjent er den årlige utdelingen av Nobels […]

Kategorier
Før og nå

Skansen restaurant med utsikt over Rådhusplassen

Skansen restaurant 1954/2017 Skansen restaurant var en restaurant på Kontraskjærets skråning ned mot Pipervika i Oslo. Bygningen ble tegnet i 1926 av arkitekt Lars Thalian Backer (1892–1930) og sto ferdig i 1927 som Norges første større funksjonalistiske byggverk. Bygningen ble revet 1970. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Skansen restaurant hadde en […]

Kategorier
Før og nå

Rådhusplassen

Rådhusplassen 1963/2017 Rådhusplassen har navn etter Oslo rådhus og ligger i Vika, sydvest i Oslo sentrum, mellom rådhuset og Rådhusbryggene i bunnen av Pipervika. Østenden av plassen heter Rolf Strangers plass etter mangeårig ordfører Rolf Stranger, i vestenden mot Vestbanestasjonen heter plassen Brynjulf Bulls plass etter mangeårig ordfører Brynjulf Bull. Vest for rådhuset ligger Kronprinsesse […]

Kategorier
Før og nå

J. C. Hambros plass

J. C. Hambros plass 1968/2017 C.J. Hambros plass er en plass i Oslo sentrum. Plassen omkranses i vest av Rosenkrantz’ gate, i nord av Kristian Augusts gate som går over i Teatergata og i øst av Pilestredet. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Plassen skiftet i 1966 navn fra «Rosenkrantz’ plass» til […]