Kategorier
Før og nå

Rådhuset bygges

Rådhuset 1935/2017 Oslo rådhus, Rådhusplassen 1, innerst i Pipervika, er sete for Oslo kommunes sentrale styrende organer og administrasjon. Her sitter byens ordfører og byrådsleder, og her avholdes bystyrets møter.  Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Rådhuset benyttes også til en rekke seremonielle arrangementer, særlig kjent er den årlige utdelingen av Nobels […]

Kategorier
Før og nå

Skansen restaurant med utsikt over Rådhusplassen

Skansen restaurant 1954/2017 Skansen restaurant var en restaurant på Kontraskjærets skråning ned mot Pipervika i Oslo. Bygningen ble tegnet i 1926 av arkitekt Lars Thalian Backer (1892–1930) og sto ferdig i 1927 som Norges første større funksjonalistiske byggverk. Bygningen ble revet 1970. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Skansen restaurant hadde en […]

Kategorier
Før og nå

Rådhusplassen

Rådhusplassen 1963/2017 Rådhusplassen har navn etter Oslo rådhus og ligger i Vika, sydvest i Oslo sentrum, mellom rådhuset og Rådhusbryggene i bunnen av Pipervika. Østenden av plassen heter Rolf Strangers plass etter mangeårig ordfører Rolf Stranger, i vestenden mot Vestbanestasjonen heter plassen Brynjulf Bulls plass etter mangeårig ordfører Brynjulf Bull. Vest for rådhuset ligger Kronprinsesse […]