Kategorier
Før og nå

Rådhuset bygges

Rådhuset 1935/2017 Oslo rådhus, Rådhusplassen 1, innerst i Pipervika, er sete for Oslo kommunes sentrale styrende organer og administrasjon. Her sitter byens ordfører og byrådsleder, og her avholdes bystyrets møter.  Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Rådhuset benyttes også til en rekke seremonielle arrangementer, særlig kjent er den årlige utdelingen av Nobels […]