Kategorier
Før og nå

Ingeborgs gate opp fra Strømsveien

Ingeborgs gate 1910/1961/2020 Ingeborgs gate går fra Strømsveien til Danmarks gate. Oppkalt 1879 etter Ingeborg i Fridtjovs saga Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Ingeborgs gate 8. Fireetasjes bygård fra slutten av 1800-tallet. Her åpnet Aakebergveiens Kooperative Selskab en forretning i 1914, senere Oslo Samvirkelags avd. 10. Foto 1910Thorkel Thorkelsen / Oslo […]