Kategorier
Før og nå

J. C. Hambros plass

J. C. Hambros plass 1968/2017 C.J. Hambros plass er en plass i Oslo sentrum. Plassen omkranses i vest av Rosenkrantz’ gate, i nord av Kristian Augusts gate som går over i Teatergata og i øst av Pilestredet. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Plassen skiftet i 1966 navn fra «Rosenkrantz’ plass» til […]