Kategorier
Før og nå

Strømsveien ned ved Ingeborgs gate

Strømsveien 1910/2020 Strømsveien sett mot byen ved Ingeborgs gate (som går inn mot venstre). Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Det toetasjes trehuset til venstre på bildet, Strømsveien 25, ble populært kalt Tærudhuset. Strømsveien 25 og 27 var våningshus antagelig oppført i 1850-årene rundt en eldre kjerne. Tæruds automobilverksted oppført 1933, liten […]

Kategorier
Før og nå

Vålerenggata opp fra Ingeborgs gate

Vålerenggata 1934/2020 Vålerenga, bydel Gamle Oslo, fra Enebakkveien til Etterstadgata. Navn 1879 etter Vålerengen hovedgård. Før byutvidelsen 1878 lå gaten i Aker og het Langgaden. De aller fleste trehusene i gaten er fra 1870-årene, bygd like før byutvidelsen 1879 medførte murtvang i bydelen. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Vålerenggata 29. Det […]

Kategorier
Før og nå

Ingeborgs gate opp fra Strømsveien

Ingeborgs gate 1910/1961/2020 Ingeborgs gate går fra Strømsveien til Danmarks gate. Oppkalt 1879 etter Ingeborg i Fridtjovs saga Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Ingeborgs gate 8. Fireetasjes bygård fra slutten av 1800-tallet. Her åpnet Aakebergveiens Kooperative Selskab en forretning i 1914, senere Oslo Samvirkelags avd. 10. Foto 1910Thorkel Thorkelsen / Oslo […]

Kategorier
Før og nå

Danmarks gate opp fra Ingeborgs gate

Danmarks gate 1925/2020 Danmarks gate på Vålerenga i Bydel Gamle Oslo går fra Opplandsgata til Etterstadgata langs nordsiden av Vålerenga park. Gata har navn etter Danmark fra før byutvidelen i 1879. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Den gule bygården har ikke adresse Danmarks gate, men Ingeborgs gate 8. Denne hjørnegården ble […]