Kategorier
Før og nå

Rivingen av Akersgata 61-63

Akersgata 1985/2017 Her sto en av Oslos mest omtalte bevaringskamper. Oslo Byleksikon betegner den som “skandalepreget”, og politikerne kunne ikke enes om man her skulle bevare eller om det var greit rive for å oppføre nye kontorbygg. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.I dag vil vi si at tapet av denne […]

Kategorier
Før og nå

T-banen – Porsche til folket

T-banen 1966/2020 Etter 42 års tro tjeneste ble den «originale» røde t-banen byttet med de hvite fra Porsche-design. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.1000-seriens 1001-1105 (T1-2, T1-1 og T2) er de opprinnelige T-banevognene som ble kjøpt inn til åpningen av de østlige banene mellom 1964 og 1967. 1106-1135 (T3) ble anskaffet […]

Kategorier
Før og nå

Hedmarksgata 7-11

Hedmarksgata 1985/2020 Hedmarksgata, Vålerenga–Kampen, bydel Gamle Oslo, fra Strømsveien til Kampen kirke. Navnet vedtatt 1879. De fleste av gatene på Kampen har navn etter steder i østlandsområdet. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Før byutvidelsen 1878 lå gaten i Aker og het Søndre Østerdalsgade, strekningen mellom Elverumgata og Normannsgata ble kalt Kapellgaden.  […]

Kategorier
Før og nå

Sotahjørnet

Sotahjørnet 1958/2020 Sotahjørnet er en tomt på hjørnet mellom Etterstadgata og Strømsveien i strøket Vålerenga i Oslo. Her lå det en kafé med adresse Strømsveien 51. Den er kjent for betydningen i miljøet rundt Vålerengens Idrettsforening (VIF), og begrepet Sotahjørnet er fortsatt en viktig del av identiteten til VIFs tilhengere. Trekk i slideren for å […]

Kategorier
Før og nå

Strømsveien ned ved Østerdalsgata

Østerdalsgata 1967/2017 Østerdalsgata på Vålerenga i Oslo går fra Strømsveien til Numedalsgata. Gata het fram til byutvidelsen i 1878 Nordre Østerdalsgate, og fulgte nordgrensa til løkka Østerdal. Det som i dag heter Hedmarksgata het den gang Søndre Østerdalsgate, og fulgte løkkeeiendommens sørlige grense. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.I 1879 ble […]

Kategorier
Før og nå

Strømsveien ned ved Ingeborgs gate

Strømsveien 1910/2020 Strømsveien sett mot byen ved Ingeborgs gate (som går inn mot venstre). Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Det toetasjes trehuset til venstre på bildet, Strømsveien 25, ble populært kalt Tærudhuset. Strømsveien 25 og 27 var våningshus antagelig oppført i 1850-årene rundt en eldre kjerne. Tæruds automobilverksted oppført 1933, liten […]

Kategorier
Før og nå

Jordal skole

Strømsveien 2-6 1935/2020 Jordal skole er en ungdomsskole (8-10 trinn) etablert i 1999. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Skolen ligger på Vålerenga i bydel Gamle Oslo i Oslo. Skolen ligger tett på Jordal idrettspark og Jordal Amfi, noe som legger til rette for et godt idrettstilbud ved skolen. Den er oppkalt etter […]

Kategorier
Før og nå

Fra bakeri til stampub

Hedmarksgata 1 1900/2020 Hedmarksgata 1, der familien Eid drev bakeri og utsalg i 90 år, fra 1886 til 1976. Nå er det Vålerenga vertshus som holder hus der. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Bakermester Johannes Olsen Eid har stilt barna sine opp til fotografering på trappa til den St. Hanspyntede bakerigården. […]

Kategorier
Før og nå

Vålerenggata ned fra Smålensgata

Vålerenggata 1910/2020 Midt på bildet fra 1910 ser du en to-etasjers trebygning, Enebakkveien 16. Bak fasadepanelet er det tømmervegger fra 1700-tallet. Huset kan være flyttet fra Romerike. Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.Slik flytting av hus kjenner man flere eksempler på. Ved oppsetting på Vålerenga fikk huset svalgang med trapp mot […]