Kategorier
Før og nå

Nordstrand tuberkulosehjem

1941 og 2020 – Nordstrand tuberkulosehjem var et sanatorium for tuberkulosepasienter. Ikke på Nordstrand som navnet skulle tilsi, men midt i skogen på Skullerud.

I 1920-årene ble det et behov for å opprette et behandlingssted for tuberkuløse pasienter i Nordstrand sogn, som den gang lå i Aker kommune. Det ble opprettet en stiftelse kalt «Nordstrands sogns tuberkuloseforening», og en pengeinnsamling ble satt i gang for å finansiere etableringen.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

Byggingen av sanatoriet startet den 7. juli 1927. Institusjonen ble innviet den 16. desember 1928. De samlede byggeomkostninger ble 195 000 kroner. Alt nødvendig utstyr ordnet styrets damer med.

Opprinnelig var planen å bygge sanatoriet ved Rustad gård, men planene ble endret fordi institusjonen ville blitt liggende svært nær Nøklevann, som var Aker kommunes drikkevanns-reservoar.

Man fryktet at drikkevannskilden ville bli kontaminert av tuberkulosesmitte. Derfor ble det i stedet skilt ut en tomt fra Skullerud gård, ved krysset mellom Skullerudveien og Gamle Enebakkvei.

Denne tomten ble ansett å ligge tilstrekkelig langt fra den øvrige befolkningen, noe som var viktig fordi det hersket stor frykt for smittefare. Tomten var på 5 mål dyrket mark og 15 mål skog.

I 1960 var tuberkulosehjemmet på Nordstrand fortsatt i drift, men noen år senere ble sanatoriet for tuberkuløse pasienter nedlagt, og anlegget ble tatt i bruk som rekonvalesenthjem for eldre pasienter.

Senere ble stedet omgjort til boliger for flyktninger, men ble stengt av brannvesenet i 2000 da bygningen ikke oppfylte kravene til brannsikkerhet. Etter en totalrehabilitering av bygningsmassen som var ferdig i 2009, ble bygningen seksjonert til 11 selveierleiligheter.

Foto 1941: Esther Langberg / Oslo Museum

Foto 2020: Morten Mitchell Larød

Kilde: Wikipedia

Nordstrand tuberkulosehjem 1941/2020