Kategorier
Før og nå

Holtangården

1945 og 2020 – Holtangården er en forretningsgård i Grønlandsleiret i Oslo. Bygget er oppført 1932 i funkisstil. Arkitekten var Kristofer Lange.

I gården var det opprinnelig bensinstasjon i første etasje på hjørnet mot Platous gate. I Oslo gårdkalender står det: «Foran kjørerampene er det 2 mindre butikker. I kjelleren er en vesentlig del av arealet utnyttet til garasje med dreieskive». Det må ha vært et av byens første, større garasjeanlegg.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

I andre etasje hadde Norsk Glødelampefabrikk Norma A/S (senere Luma) fabrikk og kontorer. Fabrikken flyttet til Ensjøveien i 1956.

Den 5. september 1960 åpnet Jens Evensen landets første supermarked for matvarer i første etasje.

Foto 1945: Ukjent / Oslo Museum

Foto 2020: Morten Mitchell Larød

Kilde: Wikipedia

Holtangården 1945/2020