Kategorier
Før og nå

Grønland under Nylandsveien

1924 og 2020 – Deichmanske bibliotek med restauranten «Den røde mølle» i første etasje.

Gaten Grønland er hovedåren i strøket, ved endepunktet fortsetter denne videre som Grønlandsleiret, fra Tøyenbekken til Schweigaards gate, også kalt Leret.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

Dette var en gammel veiforbindelse mellom Christiania og Oslo (Gamlebyen), den vestre delen ble kalt Gammel-leret, den østre Ny-leret. Grønlandsleiret stammer fra før byutvidelsen 1857. Den sumpige veien ble på 1800-tallet steinsatt med de siste steinrester fra Sankt Hallvardkatedralen.

Foto 1924: Anders Beer Wilse / Oslo Museum

Foto 2020: Morten Mitchell Larød

Kilde: Oslo byleksikon

Grønlandsleiret 1924/2020