Kategorier
Før og nå

Tøyengata ned mot Grønland

1967 og 2020

Tøyengata, Grønland–Tøyen, bydel Gamle Oslo, fra Grønlandsleiret til Finnmarkgata. Oppkalt etter Tøyen gård, navn fra før byutvidelsen 1857. Gaten er sperret med bom nedenfor krysset med Jens Bjelkes gate.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

Foto 1967: Kari Paulsen / Oslo Museum

Foto 2020: Morten Mitchell Larød

Kilde: Oslo byleksikon

Tøyengata 1967/2020