Kategorier
Før og nå

Urtegata

1910 og 2020

Urtegata, Grønland, bydel Gamle Oslo, fra Vahls gate til Platous gate. Navnet vedtatt 1866, sannsynligvis etter gartner Julius Siebkes hage, som gaten endte ved.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

Til høyre på bildet fra 1910 ser du nr. 29. Her lå fra 1890 et katolske menighetssenter med kapell og klasserom og bolig for prest og for Elisabeth-søstrene. En liten kirke ble reist i bakgården 1896 (ark. Ole Sverre). Husene ble revet etter at fransiskanernes nye kirke ble reist på Enerhaugen i 1960-årene (St. Hallvard kirke og kloster).

Naboeiendommen, nr. 31, ble bygget i 1902. Der lå det katolske aldershjemmet, drevet av St. Elisabethsøstrene, til det ble flyttet til Nordstrand 1974. Senere drev den katolske hjelporganisasjonen Caritas hospits i bygningen til 1983. Etter dette ombygd til små boliger/hybler, i alt 57 boenheter. Bygningen ble rammet av en dramatisk og tragisk brann i desember 2008, da seks mennesker omkom.

Hjørnebygningen på andre siden av gaten, nr. 32, ble oppført 1898 for Nylands Arbejderes Byggeforening (ark. J. Foseid). Bygningen hadde fire trapperom med sosialt differensierte leilighetsstørrelser; treroms leiligheter med pikeværelse mot Urtegata, toroms mot Friis’ gate og ettroms mot bakgården. Renovert 1983.

Foto 1910: Thorkel Thorkelsen / Oslo Museum

Foto 2020: Morten Mitchell Larød

Kilde: Oslo byleksikon

Urtegata 1910/2020

Se også