Kategorier
Før og nå

Oslo Hospital

1890 og 2020

Oslo Hospital, adresse Ekebergveien 1, ligger oppunder Ekebergskrenten i Gamlebyen i Oslo og var landets eldste psykiatriske sykehus inntil det ble nedlagt våren 2018.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

Oslo Hospital inkluderer et større kompleks av eldre og yngre verneverdige bygninger, blant annet Norges eldste hospitalbygg. Gråsteinsbygningen, og sognekirka for Gamlebyen og Ekebergskrenten. Gamlebyen kirke, tidligere kjent som Oslo hospitals kirke. Eiendommen er på 10,5 mål og grenser mot Ekebergveien i nord, Konows gate i sør, Oslo gate i vest og borettslaget Klosterhagen i øst.

Dagens bygninger er delvis reist på ruinene av det gamle fransiskanske klosteret som ble etablert rundt 1290 etter invitasjon fra Hertug Håkon. Fransiskanerklosteret i Oslo representerte tidlig bybebyggelse i stein og tegl på sørøstsiden av Alna og var direkte tilknytta byens navle gjennom middelalderens Geitabru. Brua som ved flere anledninger er omtalt i den norrøne sagalitteraturen og som bandt sammen vestre og østre del av Oslos første bygate, Clemensalmenningen.

Sykehusdriften skriver seg fra fransiskanernes virke. Gråbrødremunkene drev et målrettet omsorgsarbeid for spedalske og andre av byens svakeste. Ved reformasjonen ble kloster og omsorgsarbeid lagt under danskekongen.

I 1538 ble det etablert et slags alders- og sykehjem. Etter brannen i 1567 ble det oppført en ny bygning i 1581. I 1737 ble Gråsteinsbygningen reist ved hjelp av flere ulike steintyper tilgjengelig gjennom Ekebergs rikt sammensatte geologi, blant annet kalkstein, leirskifer og gneis.

Dollhus for afsindige

Fra 1736, da Birthe Jonsdatter ble benådet av kongen i København for drapet på sitt nyfødte barn, har sykehuset vært et psykiatrisk sykehus. I 1777 ble det oppført et såkalt «Dollhus for afsindige». Dette ble revet i 1938 og dagens bygning ble reist. Arkitekt Wilhelm K. Essendrop.

Sykehusdriften ble i 1997 overtatt av Oslo Hospital Psykiatrisk Sykehus AS, et aksjeselskap under bransjen «institusjoner for voksenpsykiatri». I 2010 overtok Lovisenberg Diakonale Sykehus aksjeselskapet.

Sykehuset ble avviklet våren 2018. Stiftelsen Oslo Hospital har i 2019 lansert planer om Kirkens Hus på området.

Foto 1890: Olaf Martin Peder Væring / Oslo Museum

Foto 2020: Morten Mitchell Larød

Kilde: Wikipedia

Oslo hospital 1890/2020