Kategorier
Før og nå

Åkebergveien ved Galgeberg

1897 og 2020

Da har tiden kommet for å forlate Vålerenga for denne gang. Etter ønsker fra dere så er neste område ut Grønland. Det blir nok ikke like omfattende som Vålerenga, men noen bilder blir det. Første bilde ut er ikke Grønland, men den naturlige veien ned om man er på de kanter – Åkebergveien.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

Åkebergveien er en vei i bydel Gamle Oslo. Veien går fra Grønlandsleiret ved foten av Enerhaugen. Fra krysset ved Kjølberggata frem til slutten ved rundkjøring med Jordalgata, er veien en del av riksvei 161/Ring 2.

Veien har navn etter løkkeeiendommen Åkeberg (etter norrønt: Valkabjargir, senere «Valkaberg», etter mannsnavnet Valki, populærform for Valgarðr), en betegnelse for høydedragene mellom Kampen og Grønlandsleiret, herunder Enerhaugen. Deler av høydedragene ble sprengt bort i forbindelse med byggingen av Botsfengselet i årene 1845 til 1851.

Åkebergveien er en av byens innfartsårer for syklister. Kommunen har nå tilrettelagt veien bedre for syklister med opphøyde, brede sykkelfelt i begge retninger.

Foto 1897: Theodor Kielland-Torkildsen / Oslo Museum

Foto 2020: Morten Mitchell Larød

Kilde: Wikipedia