Kategorier
Bildegalleri

Østensjøvannet – et populært turområde

Aldri før har så mange Oslo-folk vært ute og luftet seg som nå.

Jeg har bodd i Oslo noen tiår nå og vært en flittig bruker av marka, i all hovedsak Østmarka og områdene rundt. Etter at pandemien slo innover oss har det vært en eksplosiv vekst i antall Oslo-folk med tursko og sekk på ryggen.

Selv i de mest bortgjemte stiene midt i Østmarka har jeg truffet på barnefamilier, ikke bare én, men en hel haug. Det har jeg aldri opplevd før.

Hvis marka har opplevd trafikkøkning, så er nok det bare småtterier i forhold til lettere tilgjengelige steder. Et av de mest populære områdene, spesielt i helgene, er veien rundt Østensjøvannet. Hvis vi ser bort fra Sognsvann, så er Østensjøvannet det stedet i Oslo med flest turgåere.

Kjekt å vite
Vannet har gjennom tidene vært nyttet til kunstløp og hurtigløp på skøyter. Den norske skøytepioneren Axel Paulsen, faren til båre dobbel og trippel Axel, bodde i området og utviklet seg som skøyteløper på Østensjøvannet.

Turveien går langs vannet på øst- og vestsiden med unntak av partiet over Tallberget på nord-vestsiden. Dette partiet er det eneste med litt mot- og nedoverbakke. Høydeforskjellen er ca. 40 meter og draget opp til Manglerud-hallen er asfaltert og har belysning. Resten av veien er god gammeldags grusvei.

Runden rundt vannet er ca. 4,5 km. Det betyr at du med rolig gange spaserer rundt på én times tid. Hvis du legger til den 1,4 km lange runden rundt Bogerudmyra, blir runden 6 km.

Vannet er godt skjermet mot vind fra øst og vest, men ligger åpent til for vindretningen nord-syd, som er den vanligste vindretningen i området.

Plante- og dyreliv

Området har stort biologisk mangfold og regnes som en av Norges rikeste innsjøer på vann- og sumpvannplanter. Det er påvist mer enn 440 plantearter i reservatet. På Bogerud-myra sør for vannet finnes de rødlistede artene kjempestarr og vasstelg.

Det er observert 233 fuglearter i reservatet, hvorav rundt 40-50 arter hekker årlig. Toppdykkeren, som hekket første gangen i 1972, er vannets karakterart. I trekktidene vår og høst observeres årlig sjeldne fuglearter.

Det er registrert 8 arter med flaggermus, over 2 000 insektarter, 4 arter med amfibier, 12 sneglearter og 3 iglearter ved vannet. Mange av artene står på nasjonal rødliste. Vannet er også anerkjent som et av Nord-Europas største andereservat. Til alle soppelskere: Området kan skimte med ikke mindre enn 298 sopparter og en lang rekke lav- og mosearter.

Bildegalleri

Klikk på bildet for å se full størrelse og bildetekst

Foto: Morten Mitchell Larød
Kilder: Wikipedia, Østensjøvannets venner

Se også