Kategorier
Før og nå

Rivingen av Akersgata 61-63

Akersgata 1985/2017 Her sto en av Oslos mest omtalte bevaringskamper. Oslo Byleksikon betegner den som “skandalepreget”, og politikerne kunne ikke enes om man her skulle bevare eller om det var greit rive for å oppføre nye kontorbygg.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

I dag vil vi si at tapet av denne husrekken var et tap for byen. Begge gårdene var fra 1890-årene, og nr.63 hadde en spesielt fin fasade i huggen kleberstein. De høye bevaringsverdiene var da også avgjørende da det til slutt ble bestemt at gårdene skulle tas vare på.

Men, skriver tidligere antikvar hos Byantikvaren Truls Aslaksby i sin bok “Ta vare på Oslo”: “Rivetillatelsen var blitt trukket tilbake, men en sen natt mellom søndag 17.november 1985, mellom to politipatruljer, gikk grabben løs på Akersgata 61 og 63 og påførte bygårdene så store skader at de senere måtte rives”.

Toga-gården på hjørnet mot Teatergata ble reddet, etter et svært kostbart refundamenteringsarbeid, men den ble helt bygget om innvendig. Lenge tronet Toga-gården i ensom majestet. Til tross for de dyre arbeidene kunne det hende man muligens ville rive gården likevel. Det skjedde heldigvis ikke.

I 1992 ble Akersgata 57 og 59 revet (nederst t.v.). En del detaljer, som gipsornamentikk, trappegelender, porselensbrytere o.l. ble tatt vare på og kan i dag sees på Maihaugen.

Foto 1985: Joanna Butler / Arbeiderbladet

Foto 2017: Morten Mitchell Larød

Kilde: Byantikvaren