Kategorier
Før og nå

T-banen – Porsche til folket

T-banen 1966/2020 Etter 42 års tro tjeneste ble den «originale» røde t-banen byttet med de hvite fra Porsche-design.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

1000-seriens 1001-1105 (T1-2, T1-1 og T2) er de opprinnelige T-banevognene som ble kjøpt inn til åpningen av de østlige banene mellom 1964 og 1967. 1106-1135 (T3) ble anskaffet mellom 1969 og 1972 og 1136-1162 (T4) ble anskaffet mellom 1975 og 1977.

Vognene var de klart vanligste i trafikk, frem til MX3000 overtok denne statusen i 2008. 19. juni 2009 ankom togtypen for siste gang Ellingsrudåsen stasjon i ordinær trafikk. Vognene er kun utstyrt med strømavtaker for strømskinne og kunne derfor ikke brukes på Holmenkollbanen. Det er planlagt at man tar vare på 6 vogner. 

I løpet av vinteren 2005-2006 testet Oslo T-banedrift ut nye T-banevogner fra Siemens AG / Porsche Design som erstattet hele vognparken. De nye vognene har et nytt utseende og er av typen MX 3000.

Vognene var bygget etter modell av Wiens T-banevogner av type V. De første vognene av denne typen ble satt i trafikk september 2006. Etter 15. mars 2010 har samtlige linjer blitt betjent utelukkende av MX3000 i ordinær trafikk.

Foto 1966: Ukjent / Oslo Museum

Foto 2020: Morten Mitchell Larød