Kategorier
Før og nå

Jernbanetorget opp mot Karl Johans gate

Jernbanetorget 1935/2017 Jernbanetorget i Oslo sentrum er en travel plass foran Oslo sentralstasjon. Den fikk sitt navn etter jernbanestasjonen i 1852. Plassen er helt sentral i Oslos kollektivnett. I tillegg til tog- og T-banestasjon stopper også busser og trikker som går gjennom sentrum her.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

Mot vest avgrenses plassen av Fred. Olsens gate, mot nord av Biskop Gunnerus’ gate og mot sør av bygningene mellom Fred. Olsens gate og Strandgata.

Da Christiania ble anlagt var dette området fortsatt sjøgrunn, og først etter 1739 var det fylt opp nok til at det kom bebyggelse der. Henrik Calmeyer hadde sin hage her, og senere på 1700-tallet åpnet Jens Christian Smith et tobakksspinneri på sørsida av tomta.

I 1807 solgte han, og det ble i 1808 oppført et sykehus, Byens Civile Sygehus. Dette ble revet i 1854 i forbindelse med bygging av torget foran den nye Østbanestasjonen. Av annen aktivitet i området er bordtomtene, Carl Johans Forsørgelsesanstalt, Saugbankens stuer, Peder Mikkelsens Enkestue, samt handelsgårdene Glasmagazinet og Meyergården.

1853–1855 ble torget brolagt og fortauene hellelagt. Det lå på denne tid flere små bygninger rundt plassen, samt Hotel Royal. Hotellet ble antagelig bygd i 1870-årene, med Herman Major Schirmer som arkitekt. Det hadde over hundre senger, altså et stort hotell etter datidens målestokk.

Bygningen ble senere solgt til Norges statsbaner, og ombygd til NSBs hovedkontor. Her ble det 15. mars 1945 utført en sabotasjeaksjon. Oslogjengen sprengte som en del av operasjon Betongblanding bygningen og mesteparten av den falt sammen. Bygningen som står der nå, Clarion Hotel The Hub, har adresse Biskop Gunnerus’ gate 3.

I 1966 åpnet Jernbanetorget stasjon, som fram til 1977 var endestasjon for de østlige T-banelinjene. Noe etter dette begynte en omfattende forvandling av torgets nordside da Oslo S ble oppført.

Østbanebygningen ble vedtatt bevart, men ble nedlagt som jernbanestasjon. Den nye Sentralstasjonen ble oppført som et moderne bygg, i skarp kontrast til Østbanebygningen. I 1987 ble det reist et tårn ved det skillet som oppsto mellom den gamle og den nye delen av Jernbanetorget.

Under dette tårnet ligger Trafikanten. Jernbanetorget har blitt oppgradert flere ganger, sist i 2007–2009. Dette var ikke bare visuelle endringer, men også praktiske endringer av hensyn til dagens behov for kollektivtrafikken.

På torget står Elena Engelsens bronseskultpur av en tiger, som ble satt opp i forbindelse med byens tusenårsjubileum i 2000. Dette er en henvisning til byens kallenavn «tigerstaden», en måte å ønske reisende velkommen til «Kristiania, denne forunderlige by, som ingen forlader, før han har faaet Mærker af den».
Knut Hamsun, Sult

Foto 1935: Nils Holter / Oslo Museum

Foto 2017: Morten Mitchell Larød

Kilde: Oslo byleksikon

Se også