Kategorier
Før og nå

Hedmarksgata 13-15

Hedmarksgata 1965/2020
Hedmarksgata 13-15 var tidligere kontorer, bilverksted og bildelefabrikk bygget på 30-tallet. Nr. 13 ble sprengt under krigen og nå skal alt rives for godt.

Nr. 13 huset Møller & Larsen, en av landets to viktigste bildelfabrikker, den andre var Otto Karud i Pilestredet 27. Den produserte motordeler, stempler, bolter, sylinderfôringer osv. for alle typer forbrenningsmotorer. De drev også import og salg av andre bildeler, samt verksted.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

Sabotasje

1. november 1944 utførte sabotører fra Aks 13000 en sabotasjeaksjon mot bedriftens maskinhall. En kraftig eksplosjon satte mesteparten av første og annen etasje i brann.

Gatene rundt ble fulle av glasskår, og bygningsdeler og en mengde vindusruter i nabobebyggelsen ble knust. Under slukningsarbeidet skjedde en ny eksplosjon mot Østerdalsgata, uten at noen ble skadet.

Brannen spredte seg ikke til tredje og fjerde etasje, men hele bygningen ble skadet av eksplosjonen. Alle maskinene ble imidlertid ikke ødelagt, men ødeleggelsen av fabrikken var et følbart tap for tyskerne.

Rives i 2020

25. september 2019 vedtok Oslo bystyre reguleringsplanen for Hedmarksgata 13-15. I dokumentene kan man lese «Forslagstiller Hedmarksgården AS foreslår å tilrettelegge for boliger og næringsarealer på eiendommen».

Planen åpner for et nybygg med maksimalt 6 etasjer og med anslagsvis 95 boenheter. Det er sikret at det skal etableres forhager og boliger med egne innganger langs Hedmarksgata, og at disse skal være over 2 plan.

Det er videre sikret etablert utadrettet virksomhet på byggets hjørner. Planforslaget sikrer også at en del av Hedmarksgata, fra Strømsveien til Odalsgata, oppgraderes med utvidet fortau og reasfaltering.

Riving og bygging ventes å starte i 2020 og antas ferdigstilt i 2022.

Foto 1965: Leif Ørnelund / Oslo Museum

Foto 2020: Morten Mitchell Larød

Kilde: Oslo byleksikon

Se også