Kategorier
Før og nå

Hedmarksgata 7-11

Hedmarksgata 1985/2020 Hedmarksgata, Vålerenga–Kampen, bydel Gamle Oslo, fra Strømsveien til Kampen kirke. Navnet vedtatt 1879. De fleste av gatene på Kampen har navn etter steder i østlandsområdet.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

Før byutvidelsen 1878 lå gaten i Aker og het Søndre Østerdalsgade, strekningen mellom Elverumgata og Normannsgata ble kalt Kapellgaden. 

Tidligere var det trikkeskinner fra Strømsveien til Vålerenga trikkestall, som hadde gateadresse nr. 29, der nå boligblokkene i Jordal terrasse ligger. I denne gaten skjedde to sabotasjeaksjoner i slutten av 1944, den første i nr. 13, den andre i nr. 29.

Foto 1985: Stein Marienborg / Oslo Museum

Foto 2020: Morten Mitchell Larød

Kilde: Oslo byleksikon