Kategorier
Før og nå

Sotahjørnet

Sotahjørnet 1958/2020 Sotahjørnet er en tomt på hjørnet mellom Etterstadgata og Strømsveien i strøket Vålerenga i Oslo. Her lå det en kafé med adresse Strømsveien 51. Den er kjent for betydningen i miljøet rundt Vålerengens Idrettsforening (VIF), og begrepet Sotahjørnet er fortsatt en viktig del av identiteten til VIFs tilhengere.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

På Sotahjørnet lå Sota Kafé siden slutten av 1800-tallet. Den var opprinnelig en slags skyss-stasjon, der bønder på vei inn til byen kunne kjøpe mat og drikke og la hestene hvile. Stedet hadde skjenkebevilgning frem til 1891, da avholdslosjen i Strømsveien fikk trumfet igjennom tørrlegging. 

Alkoholomsetningen fortsatte imidlertid på bakrommet, der gjestene fikk kjøpt hjemmelaget «akevitt» under kodeordene «søt kaffe» og «nakkeskudd». Kafeen var også samlingssted for pokerlag, der bydelens arbeidsledige karer samlet seg for noen runder hasardspill.

Bygningen var rødmalt, hadde én og en halv etasje, og dør ut mot Strømsveien. Lokalet var relativt lite, med kun plass til 20-25 personer. De fleste yngre gjester tok med kaffen ut på gatehjørnet, der de drakk den stående mens de diskuterte sport og politikk.

Til Vålerengens Idrettsforening 100-årsjubileum i 2013 ble skulpturen «Gutta på hjørnet» av Merete Nilsen Bua satt opp på Sotahjørnet. Den viser et antall engasjerte menn i livlig diskusjon, og er laget etter gamle fotografier av VIF-patrioter som står på hjørnet og diskuterer kamper. Foto: Morten Mitchell Larød

VIF hadde ikke noe eget klubbhus, og kafeen og hjørnet fungerte derfor som møtested både for klubbens spillere og tilhengere. VIF brukte også huset som oppslagstavle.

Tilknytningen mellom klubben og eiendommen var så tett at VIF lenge var kjent som «Laget fra Sotahjørnet», og miljøet rundt kafeen vil alltid ha plass når klubbens historie skal skrives.

Kafeen ble nedlagt i 1956, og bygningen revet et par år etterpå. Da bygningen ble revet uttalte VIF-oppmann Helmuth Steffens at «du kan like gjerne stikke en kniv gjennom meg. Det gjør ikke vondere».

Foto 1958: Dagbladet / Norsk folkemuseum

Foto 2020: Morten Mitchell Larød

Kilde: Wikipedia