Kategorier
Før og nå

Rådhuset bygges

Rådhuset 1935/2017 Oslo rådhus, Rådhusplassen 1, innerst i Pipervika, er sete for Oslo kommunes sentrale styrende organer og administrasjon. Her sitter byens ordfører og byrådsleder, og her avholdes bystyrets møter. 

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

Rådhuset benyttes også til en rekke seremonielle arrangementer, særlig kjent er den årlige utdelingen av Nobels fredspris i Rådhussalen. Bygningen har en rik kunstnerisk utsmykning. Rådhusets klokkespill, laget av Olsen Nauen klokkestøperi, er med sine 49 klokker Nordens største.

Oslo rådhus er bygget i betong med fasade dekket av tegl, med to karakteristiske tårn (Østre og Vestre), henholdsvis 66 og 63 meter høye. Bygningen dekker et areal på ca. 5000 m² og har en gulvflate på ca 40.000 m². Arkitekter var Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson. Innvielsen skjedde i 1950.

Da Oslo rådhus ble innviet 15. mai 1950, hadde prosjektering og bygging foregått over et langt tidsrom. Det konkrete initiativet kom i 1915 fra byens da nylig avgåtte ordfører Hieronymus Heyerdahl. Heyerdahl hadde som Kristianias ordfører i 1914, under jubileumsutstillingen på Frogner, følt behov for et representativt rådhus. Heyerdahl fulgte prosjekteringen og byggingen av rådhuset tett helt fram til innvielsen, og kalles gjerne «Rådhusets far».

Byens nye rådhus var opprinnelig planlagt å ligge på Hammersborg, nær dagens regjeringskvartal. På Heyerdahls initiativ ble i stedet Pipervika valgt, området mellom Akershus festning og dagens Aker brygge, noe som medførte en omfattende sanering av den gamle bebyggelsen der.

Etter arkitektkonkurranser 1916-18 vant Arneberg og Poulssons forslag. Deres forslag skulle bli omarbeidet kraftig av dem selv før byggestart, fra en middelalderinspirert bygning til det endelige resultatet i dekorert funksjonalisme.

Grunnsteinen ble nedlagt 4. september 1931 av ordfører Adolf Indrebø, med kong Haakon til stede. Byggingen startet i 1933 og råbygget sto ferdig i 1936. Saneringen av den gamle bebyggelsen i Pipervika var en medvirkende årsak til at det tok lang tid mellom konkurranse og byggestart.

Andre nye bygninger ble også oppført rundt rådhuset. Andre verdenskrig forsinket fullførelsen av bygget, selv om noen kontorer kunne brukes allerede på slutten av 1930-tallet. Selve bygningen var innflyttingsklar i 1947, men den offisielle innvielsen skjedde altså i 1950, til det som da ble regnet som byens 900-årsjubileum.

Byens første rådhus ble etablert i 164, Gamle rådhus, ved hjørnet av Nedre Slottsgate og Rådhusgata.

Foto 1935: Anders Beer Wilse / Oslo Museum

Foto 2017: Morten Mitchell Larød