Kategorier
Før og nå

Strømsveien ned ved Østerdalsgata

Østerdalsgata 1967/2017 Østerdalsgata på Vålerenga i Oslo går fra Strømsveien til Numedalsgata.

Gata het fram til byutvidelsen i 1878 Nordre Østerdalsgate, og fulgte nordgrensa til løkka Østerdal. Det som i dag heter Hedmarksgata het den gang Søndre Østerdalsgate, og fulgte løkkeeiendommens sørlige grense.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

I 1879 ble navnet endra til Østerdalsgata. I tidlige utgaver av Oslo byleksikon ble navnet forklart med oppkaling fra dalføret Østerdalen, noe som gir mening ut fra at det i området er flere navn knytta til både dalfører og til Hedmark; det er altså to navnetemaer forklaringen passer inn i.

Men i og med at den het Nordre Østerdalsgate lenge før dette temaet kom inn i 1879 og senere, ble det i boka Vålerenga – bydel med sjel fra 2002 påpekt at den forklaringa er lite sannsynlig, og at det nok er løkka Østerdal den har navn etter.

Hvor denne løkka hadde navnet fra er usikkert; det kan være en tidligere eier med etternavnet Østerdal, som forekommer en del på Østlandet, eller det kan være etter dalføret.

Bensinstasjon og kjeksfabrikk

På begynnelsen av 1920-tallet ble det bygget en bensinstasjon på hjørnet av Strømsveien og Østerdalsgata – Sætrehjørnet. Den åpnet 1. januar 1927. I dag er det Sætrehjørnet borettslag som ligger på dette hjørnet, en OBOS-leiegård med 30 leiligheter fordelt på to oppganger og ett næringslokale, avtrappet fasong som tilpasning til den eldre bebyggelsen i Strømsveien. Oppført 1990.

Rett utenfor høyre billedkant lå Sætre kjeksfabrikk. Det er ikke sikkert at alle er klar over at de bakte kjeks på Vålerenga i nesten 60 år. Sætre flyttet inn i den nybygde fabrikken i Østerdalsgata 1 i 1908. Det var mange fra bydelen som hadde sitt arbeide helt til den flyttet til Oppegård i 1966.

Mange husker sikkert den deilige lukta rundt fabrikken, og stor var gleden når en fikk en pose kjeksbrudd fra Sætre.

Foto 1937: Ukjent / Oslo Museum

Foto 2020: Morten Mitchell Larød