Kategorier
Før og nå

Vålerenggata opp fra Ingeborgs gate

Vålerenggata 1934/2020 Vålerenga, bydel Gamle Oslo, fra Enebakkveien til Etterstadgata. Navn 1879 etter Vålerengen hovedgård. Før byutvidelsen 1878 lå gaten i Aker og het Langgaden. De aller fleste trehusene i gaten er fra 1870-årene, bygd like før byutvidelsen 1879 medførte murtvang i bydelen.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

Vålerenggata 29. Det lille huset ovenfor Irma på hjørnet som i dag er barnehage. Et av de små, lave trehusene på sørsiden av veien. I et kassesnekkeri i bakgården her ble Vålerengen Idrettsforening stiftet 29. juli 1913. Det første året var klubbens navn «Spring». Huset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

Foto 1934
Henriksen & Steen / Nasjonalbiblioteket
Foto 2020
Morten Mitchell Larød
Kilder
Oslo byleksikon