Kategorier
Før og nå

St. Halvards gate ved Galgeberg

St. Halvards gate 1961/2017 Galgeberg. I middelalderen het området Martestokker og var stedet for offentlige henrettelser, galgen, steile og hjul og for gapestokk. Den gang var dette en viktig del av veinettet ut av Oslo nordover, ettersom veien ved Galgeberg delte seg i tre.

Gangveien Justiskroken ligger i traseen til den vestligste veien, mens dagens trasé gjennom Galgebergkrysset og opp mot starten av Strømsveien ligger der den østligste gikk. Denne veien fikk navnet plankeveien på slutten av 1700-tallet og 1800-tallet, på grunn av den store planketrafikken til havna i Christiania.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

St. Halvards gate er en gate i Bydel Gamle Oslo. Den har utløp fra Oslo gate i Gamlebyen, løper nordøstover mot Galgeberg og ender nederst på Vålerenga, ca. 50 meter øst for krysset med Enebakkveien. Herfra fortsetter veifaret som Strømsveien. Veifaret skifter navn der bygrensa mellom Kristiania og Aker lå 1859–1878.

Gata ble navnsatt med dagens navn i 1866 etter St. Hallvardskatedralen, som i dag ligger som ruiner øst for Gamlebyens sentrum: Oslo torg, og vest for St. Halvards gate. Gata har også het Galgeberggaden og St. Halvardsstredet.

Gata ble fredet i 2009, som del av en større fredning av veier i Norge, med følgende begrunnelse: – Veien er antagelig den eldste bevarte hovedvegen til/fra Oslo, med en brukstid på minst 800 år. Selve veien er endret og utviklet, men traseen er opprettholdt. Traseen forteller viktig samferdselshistorie.

Foto 1961
Truls Teigen / Oslo Museum
Foto 2017
Morten Mitchell Larød
Kilder
Wikipedia