Kategorier
Før og nå

Danmarks gate opp fra Hjaltlandsgata

Danmarks gate 1934/2020 Danmarks gate Vålerenga, bydel Gamle Oslo, fra Opplandgata til Etterstadgata langs nordsiden av Vålerengparken. Gatenavn fra før byutvidelsen 1879.21.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

Danmarks gate 22 (lengst til venstre) var opprinnelig folkeskole. I bakgården var det stall, grisehus, utedo og buer. Det var hester i stallen så sent som under 2. verdenskrig. Uthusa ble ombygget til garasje og verksted. Utedoen er revet.

I 1896 flyttet familien Pedersen inn i 22 og startet kjøttbutikk og kolonialhandel. De tok med seg to hester og vognmateriell. I Danmarksgate drev faren, Anton Pedersen Brevig, som vognmann. Han ble boende der til han døde i 1907. Kona Caroline Amalie Engebretsdatter døde der i 1920. Eldstemann, Einar Ingvald Pedersen, f. 1876 var ekspeditør i 1904 i butikken de hadde i huset og bodde her fortsatt i 1910. Senere drev han egen spedisjonsforretning.

Anna, den tredje datteren, begynte i butikken i Danmarks gate 22 da hun var gammel nok og broren Peter var med som ekspeditør. 30 år gammel, ca. 1912, giftet Anna seg med Hermand Lindbäck og overlot butikkansvaret til Marie og Ragna som drev den frem til ca 1938, da huseieren, deres eldste bror Einar, solgte eiendommen og alle i familien måtte flytte ut.

Danmarks gate 24: Når du heter Karl Karlsen og driver med kull, koks, ved og parafin, er det helt naturlig å bli kalt ”Køla- Karlsen”. Karlsen drev kullforretning her fram til 1960. Da overtok Leif Slette leieavtalen. Han drev avfallsforretning her og Andrè Nilsson kullforretning. Navn som Brensel AS og Riving og Sanering AS er firmanavn knyttet til eiendommen som ellers gikk under navnet ”Slettebua”. I ”Slettebua” kunne en finne fine bruktgjenstander og antikviteter. 
På slutten av åttitallet kjøpte vålerenggutten Leif Larsen 24. Han drev Glass- og Snekker-service og hadde verksted og kontor her. Da han flyttet bedriften, gjorde han om bygningene til 6 hybler som han nå leier ut.

Foto 1934
Henriksen & Steen / Nasjonalbiblioteket
Foto 2020
Morten Mitchell Larød
Kilder
Vålerenga historielag

Danmarks gate oppover fra Hjaltlandsgata 1934/2020