Kategorier
Før og nå

Krysset Enebakkveien – Smålensgata

Enebakkveien 1910/2020 Enebakkveien er en gammel vei fra Galgeberg til Ryen, Abildsø og Klemetsrud til bygrensen ved Sværsvann. Navnet fastslått 1866; veistykket fra Klemetsrud til bygrensen var en del av det som tidligere ble kalt Ljabrochausséen, et veianlegg fra 1860. Navnet endret 1929.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

Foto 1931
Thorkel Thorkelsen / Oslo Museum
Foto 2020
Morten Mitchell Larød
Kilder
Oslo byleksikon