Kategorier
Før og nå

Enebakkveien 33-39

Enebakkveien 1935/2020 Enebakkveien er en gammel vei fra Galgeberg til Ryen, Abildsø og Klemetsrud til bygrensen ved Sværsvann. Navnet fastslått 1866; veistykket fra Klemetsrud til bygrensen var en del av det som tidligere ble kalt Ljabrochausséen, et veianlegg fra 1860. Navnet endret 1929.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

Enebakkveien 39 (revet): Trygve Gulbranssen var født i her. I 1900 bodde det 26 personer her.

Enebakkveien 37: ble utskilt i 1860 fra Svendenga. Da ble det gitt skjøte fra Slakter Gulliksen til skipper Christoffersen. Slakter Gulliksen og hans familie bodde på Grueløkken i 1865. Ifra 1867 til 1917 var Capitaine Thomas Meltzer eier, han bodde i 1865 hos sin bror Fredrik Meltzer i Galgeberggaten Meltzer bodde i 1885 i huset med en tjenestepike. I 1917 overtok Otto Weng huset, og i 1928 ble det kjøpt av NSB.

Enebakkveien 35: ble utskilt fra Svendengen i 1861. Året etter skjøtet Tøger Mathisen tomten etter Slakter Niels Gulliksen. Huset ble trolig bgget da. Eieren på 1980-tallet kjøpte huset i 1948. Da besto huset av 2 leiligheter på hver 2 rom og kjøkken. I en av stuene var det tobakksbutikk. Fra ca 1926 og en tid framover skal det ha vært drevet en fortauskafe fra kjøkkenet. Huset var avdelt på langs, og det var åpne gruer i begge kjøkken. Det nåværende utseendet fikk huset rundt 1948. I 1900 bodde familiene Eilertsen og Tollefsen i huset.

Enebakkveien 33: Oppført 1862

Foto 1935
Ukjent / Oslo Museum
Foto 2020
Morten Mitchell Larød
Kilder
Oslo byleksikon, Vålerenga historielag