Kategorier
Før og nå

Ingeborgs gate opp fra Strømsveien

Ingeborgs gate 1910/1961/2020 Ingeborgs gate går fra Strømsveien til Danmarks gate. Oppkalt 1879 etter Ingeborg i Fridtjovs saga

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

Ingeborgs gate 8. Fireetasjes bygård fra slutten av 1800-tallet. Her åpnet Aakebergveiens Kooperative Selskab en forretning i 1914, senere Oslo Samvirkelags avd. 10.

Foto 1910
Thorkel Thorkelsen / Oslo Museum
Foto 1961
Truls Teigen / Oslo Museum
Foto 2020
Morten Mitchell Larød
Kilder
Oslo byleksikon