Kategorier
Før og nå

St. Halvards gate 57-61

St. Halvards gate 1932/2020 St. Halvards gate 59. Her lå det opprinnelig en enetasjes tømmerbygning oppført før 1859, den ble påbygd en etasje og forblendet med tegl før 1885. En storbrann på Vålerenga 8. september 1887 var den direkte årsaken til opprettelsen av en brannstasjon på Vålerenga.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

I 1889 ble det leid lokaler i St Halvardsgate 59 og stasjonen ble tatt i bruk 1890. Vålerenga brannstasjon fungerte nærmest som en filial av Grønland brannstasjon i de første årene med underbrannmesteren på Grønland som sjef. Stasjonen skulle bare være midlertidig siden en ny brannstasjon skulle bygges i Hedmarksgata. Dette ble aldri realisert og stasjonen fortsatte i lokalene på Galgeberg til den ble nedlagt i 1923.

St. Halvards gate 61: Treetasjes murgård, her lå Apoteket Hebe, grunnlagt 1892, åpnet i Åkebergveien 24 1893, flyttet hit 1925, nedlagt i 1980-årene.

Foto 1932
Ruth Raabe / Oslo Museum
Foto 2020
Morten Mitchell Larød
Kilder
Oslo Byleksikon, Brannmuseet