Kategorier
Før og nå

Hedmarksgata 2

Hedmarksgata 1890/2020 Hedmarksgata fikk navnet Hedemarkens Gade i 1879. Mens den lå i Aker, var dette Søndre Østerdalsgade. Dette var søndre grense for Østerdal løkke. På nedsida lå Rosendal løkke.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

Hedmarksgata 2 er et kjent og kjært hjørne på Vålerenga. Huset er en to-etasjes bygning i panelt tømmer oppført i 1877. Her hadde Aamodt sin kolonialforretning. Butikken ble styrt av ei eldre frøken som barna kjente som Janna, Janna hos Aamodt.

Huset ble på 70-tallet overtatt av Oslo kommune og var ment revet. Huset ble okkupert og riving ble forhindret i 12. time. Vålerenga Vel hadde lenge ønsket å etablere et møtested i form av et bydelshus og et andelslag ble stiftet med eget styre i november 1987. Huset ble formelt overtatt av andelslaget og ble rehabilitert som bydelshus i 1990.

Foto 1890
Ukjent / Oslo Museum
Foto 2020
Morten Mitchell Larød
Kilder
Vålerenga Historielag, Oslo Byleksikon, Vålerenga bydelshus