Kategorier
Før og nå

Strømsveien ned fra Hedmarksgata

Strømsveien 1935/2020 Strømsveien er en forlengelse av St. Halvards gate rett nord for Galgeberg og ender blindt etter Nordre Lindeberg gård, men fortsetter videre mot Strømmen. Strømsveien er en gammel fobindelsesvei mellom gården Strøm i Rælingen og Oslo, og var en viktig innfartsvei til byen nordfra, bl. a. som rute for plankekjørere som skulle til Grønland.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

Veien var lenge sterkt trafikkbelastet, men i 1992 ble den stengt for alminnelig gjennomgangstrafikk mellom Galgeberg og Etterstad. Langs denne delen av veien lå det tidligere rekker av små, ofte enetasjes trehus, bare få av disse er bevart.

Hedmarksgata fikk navnet Hedemarkens Gade i 1879. Mens den lå i Aker, var dette Søndre Østerdalsgade. Dette var søndre grense for Østerdal løkke. På nedsida lå Rosendal løkke.

Hedmarksgata 2, det grønne huset på hjørnet, er et kjent og kjært hjørne på Vålerenga. Her hadde Aamodt sin kolonialforretning. Butikken ble styrt av ei eldre frøken som barna kjente som Janna, Janna hos Aamodt.

Strømsveien 44, det gule huset nedenfor Hedmarksgt. 2. Snekker Ole Evensen kjøpte denne parsellen av Rosendal løkke i 1877. Huset har kjeller av gråstein. Mot gårdsrommet løper en svalgang i husets hele lengde. Det opprinelige utseendet er bevart. Gården ligger i gatelinja, og en port fører inn til et trangt gårdsrom. Her var det utedo og et bakhus med bakeri og bolig fra 1892.

Nedenfor ser vi Strømsveien nr 42. Eiendommen var en parsell av løkka Rosendal. I 1891 bodde Hans Larsen i 1. etasje. Han disponerte ett rom og delte kjøkken med to arbeiderfamilier på tilsammen 9 personer. De som bodde i huset i 1981 kom hit på 30-tallet. Det var da dør mot gata. Han stengte gatedøra, rev et loft over portrommet og slo ut noen skillevegger. Det ble lagt inn bad og vannklosett.

Foto 1935
Ukjent / Oslo Museum
Foto 2020
Morten Mitchell Larød
Kilder
Vålerenga Historielag, Oslo Byleksikon