Kategorier
Før og nå

Smålensgata opp fra Vålerenggata

Smålensgata 1935/2020 Smålensgata er en gate på Vålerenga i bydel Gamle Oslo. Den går sørøstover fra Vålerenggata mot Enebakkveien, men det er ikke gjennomkjøring til sistnevnte. Før byutvidelsen i 1878 lå gaten i Aker og het Nedre Havegade. Nåværende navn er fra 1879. Smålenene er det gamle navnet på Østfold fylke.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

På hjørnet lå det tidligere en pølsebod. «Varme pølser, fukt, chokolade, brus og selters» sto det på plakaten. Pølsebodene har sin opprinnelse i de mobile pølsevognene som ble tatt i bruk mot slutten av 1800-tallet i blant annet Berlin. De første pølsevognene i Norge ble satt i drift i Kristiania av den danske musikeren Charles Svendsen Stevns omkring 1910.

Stasjonære pølseboder ble vanlige først etter andre verdenskrig, og de hadde sin glansperiode i 1950-, 1960- og 1970-årene, før de etter hvert ble utkonkurrert av gatekjøkken og kebabkiosker.

Foto 1935
Ukjent / Oslo Museum
Foto 2020
Morten Mitchell Larød
Kilder
Wikipedia, SNL