Kategorier
Før og nå

Vålerenga politistasjon

Vålerenga politistasjon 1905/2020 I 1878 ble Kristiania utvidet til også å omfatte blant annet de to forstadsområdene i Aker herred, Kampen og Vålerenga. En av de første forandringene som skjedde etter denne byutvidelsen, var at de to områdene fikk hvert sitt lokale bydelspoliti.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

Kampens Politivagt lå først i en vei som ble kalt Mark Veien, og flyttet kort etter inn i murhuset ved Kampen kirke, Normannsgata 44. Vaalerengens Politivagt lå i det som den gangen het Lang-Gaden, som skiftet navn til Vaalereng Gaden rett etter. Der ble den permanent på adressen Vålerenggata 24.

Det var overrettssakfører Salomonsen, eieren av Vaalerengens Hovedgaard, som eide denne eiendommen helt til slutten av 1800-tallet. Da solgte han sine eiendommer på Vålerenga og hovedgården ble prestegård.

I 1904 ble imidlertid de to småvaktene samlet på Vålerenga, og fra 1909 fikk den status som politistasjon. Den ble nedlagt i mars 1955, og virksomheten flytta over til Grønland politistasjon.

En del konstabler hadde leiligheter i de to trehusene mot gata. Førstebetjenten bodde alltid der. I bakgården stod en stor bygning i utmurt bindingsverk. Den rommet både arresten, stall til to hester, høyloft og utedo. Denne fikk stå til 1966.

I de tider da telefon ikke allemannseie, hendte det at politistasjonen måtte formidle beskjeder til folk på Vålerenga, eller låne bort telefonen til folk som trengte å ringe. Hvis foreldre savnet noen av sine minste ved leggetid, kunne det være lurt å ta en sjekk på politistasjonen om de hadde fått inn noen bortkomne unger.

Foto 1905
Oscar Hvalbye / Oslo Museum
Foto 2020
Morten Mitchell Larød
Kilde
Vålerenga historielag

Vålerenga politistasjon 1905/2020.