Kategorier
Før og nå

Vålerenggata ned fra Ingeborgs gate

Vålerenggata 1910/2020 Vålerenggata er en gate på Vålerenga i bydel Gamle Oslo. Den går fra Enebakkveien til Etterstadgata.

Vålerenga politistasjon, Vaalerengen Vakt, tidligere politistasjon i Vålerenggata 24b (det gule huset). Et toetasjes trehus hvor den lokale politistasjonen holdt til fra åpningen i 1878. I 1909 ble den oppgradert til fullverdig politistasjon. Den ble nedlagt i 1955. Huset ble rehabilitert av Ungbo og åpnet som bolighus 1990. Etter ny rehabilitering ble bygningen gjenåpnet med originale farger i 2017. Et av Oslo Byes Vels blå skilt er satt opp her til minne om Vaalerengens Politivagt.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

I januar 1878 ble Vaalerengen vakt opprettet. Dette var også datoen da Vålerenga ble en del av byen. Byens politimester Michelet ønsket et desentralisert politi i de nye bydelene.

Det var overrettssakfører Salomonsen som eide eiendommen i nr. 24 fram til 1898. I 1904 ble imidlertid politivaktene for Kampen og Vålerenga samlet her.

En del konstabler hadde leiligheter i de to trehusene mot gata. Førstebetjenten bodde alltid der. I bakgården sto en stor bygning i utmurt bindingsverk. Den rommet både arresten, stall til to hester, høyloft og utedo. Denne fikk stå til 1966.

Foto 1910
Thorkel Thorkelsen / Oslo Museum
Foto 2020
Morten Mitchell Larød
Kilder
Oslo Byleksikon, Oslo Kommune Boligbygg

Vålerenggata ned fra Ingeborgs gate 1910/2020.