Kategorier
Før og nå

Myntgatekvartalet

1904 og 2020 – Myntgatekvartalet, opprinnelig kavalerikaserne og lange stallbygninger mot Kontraskjæret og Nedre Slottsgate.

Bygning 29 ble oppført 1898 som kavallerikaserne (ark. ukjent). Bygning 30, Østre kavaleristall og Artilleristallen; bygning 31, Ingeniørstallen, og bygning 32, Vestre kavaleristall, ble alle oppført 1867, sannsynligvis tegnet av H. E. Schirmer og Wilhelm von Hanno. Plassen mellom bygningene kalles gjerne Stallgården.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

Under krigen ble bygningene rekvirert av okkupasjonsmakten sammen med resten av festningen og brukt som det de var bygd som – kaserne og staller. Her var det også sauna og avlusningsanstalt.

Sommeren 1947 ble stallene langs Nedre Slottsgate ombygd til kontorer. Samtidig ble en tysk brakke flyttet og gjenoppført inne på Stallgården, og antagelig brukt som kantinebygg, senere brukt av «Linge-klubben» og den militære etterretningstjenesten.

I desember dette året søkte Hærens overkommando om å få sette opp en vaktstue her. I begynnelsen av 1950-årene var hele anlegget ombygd til militære kontorer, der blant annet Luftforsvaret fikk lokaler.

Bli oppdatert så fort det legges ut en ny artikkel
Følg oss på Instagram og FacebookFacebook

Fra 1972 ble kontorene brukt av det nyopprettede Miljøverndepartementet, som holdt til her inntil 2015. Bygningen ble kjøpt av Oslo kommune i 2017; fra 2018 holder ByKuben – Oslo senter for byøkologi og Kulturetaten/Oslobiennalen til i gårdsrommet.

Resten av bygningsmassen leies ut midlertidig inntil fremtidig bruk er avklart; det er planer om skole i bygningen.

Myntgata er en gate i Kvadraturen i Oslo sentrum. Myntgata går fra Akershusstranda/Skippergata til Akershus festning. Endepunktet skjærer forlengelsen av Akersgata, en gatestrekning som forsvant etter bybrannen i 1686. Myntgata har navn etter myntverkstedet som kong Christian IV anla ved Akershus festning i 1628 for å utmynte sølvet fra Kongsberg Sølvverk.

Foto 1904: Anders Beer Wilse / Oslo Museum

Foto 2020: Morten Mitchell Larød

Kilde: Oslo byleksikon

Kirken på det gamle bildet er Johanneskirken som ble revet grunnet sviktende fundamentering og skader etter jordskjelv. Her kan du les mer om kirken.

Johanneskirken 1900/2020