Kategorier
Før og nå

Rådhusplassen mot Aker brygge

Rådhusplassen 1961 og 2017

Akers mekaniske verksted, ofte forkortet Akers mek. Verksted eller bare AmV, var et verksted, seinere skipsverft, som ble opprettet i Fossveien ved Akerselva i Oslo i 1841. I 1854 flyttet Akers mek. til Holmen på vestsiden av Pipervika, området som i dag er bolig-, kontor- og forretningskomplekset Aker Brygge.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

Der fortsatte bedriften å lage og reparere skip og utstyr fram til 1982 da det ble nedlagt. Verkstedet var en ledende aktør innen norsk skipsbygging og offshoreindustri og hadde en sentral posisjon i Oslos industrimiljø i 140 år.

Vestbanestasjonen

Vestbanestasjonen, Vestbanehallen eller bare Vestbanen er en tidligere jernbanestasjon i Oslo. Den ligger ved Rådhusplassen, og huser i dag Nobels Fredssenter. Stasjonen ble åpnet som endestasjon for Drammenbanen i 1872, og var Oslo sentrums stasjon for alle vestgående tog fram til Oslotunnelen ble åpnet i 1980 og Oslo S tok over trafikken. Den siste trafikken på Vestfoldbanen ble innstilt i 1989.

Bygningen er i nyromansk stil, og ble tegnet av Georg Andreas Bull. Anlegget omfatter også en lokalstasjon som ble oppført 1918–1920, tegnet av Ivar Næss. Innvendig ble hovedbygningen ombygd i 1952–1954, da det blant annet ble laget ny ventehall. Begge bygninger er fredet.

Fram til Oslotunnelen åpnet måtte passasjerer som skulle krysse byen med tog bruke trikk, buss eller taxi – eller gå på sine ben – mellom Østbanestasjonen og Vestbanestasjonen. Etter 1980 var det bare Vestfoldbanen og Sørlandsbanen som brukte Vestbanestasjonen, inntil den ble nedlagt i 1989.

Etter nedleggelsen ble bygningen en tid brukt som informasjonssenter, og sporområdet ble omgjort til parkeringsplass. I 1991 fikk Musikkteatret, som er Den norske Operas barne- og ungdomsscene, lokaler i ilgodsbygningen.

Det var ellers mye usikkerhet rundt hva som ville skje med anlegget. I 1992 ble Vestbanens Venner stiftet for å arbeide for en god gjenbruk av bygningene.

Det var lenge planer om å legge operaen til Vestbanen, men i 1999 ble det bestemt at man skulle bygge ny opera i Bjørvika. I 2005 flytta Nobels Fredsenter inn i hovedbygningen. For området rundt stasjonen var det andre planer, og i 2002 vant arkitektfirmaet OMA en konkurranse om utnytting av stasjonsområdet vest for bygningene.

Dette prosjektet skulle vært realisert innen 2010, og ville ført til at flere høyhus ble oppført tett på stasjonsbygningene. Det ble et kontroversielt prosjekt, som ble skrinlagt nokså raskt. I 2008 ble det bestemt at det nye Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design skulle oppføres på tomten, og arkitektfirmaet Kleihues + Schuwerk vant en konkurranse om dette i 2010.

Foto 1961: Truls Teigen / Oslo Museum

Foto 2017: Morten Mitchell Larød