Kategorier
Før og nå

Oslo Domkirke og Dobloug-gården sett fra Biskop Gunnerus gate

Biskop Gunnerus gate 1955/2017

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

Oslo domkirke, tidligere Vår Frelsers kirke, er en korskirke ved Stortorvet i Oslo sentrum. Den sto ferdig i 1697, er hovedkirke for Oslo bispedømme og menighetskirke for Oslo domkirkes menighet.

Samtidig er kirken landets rikskirke, og benyttes av kongehuset og staten ved offisielle begivenheter som vielser og gravferder. Kirken skiftet navn fra Vår Frelsers kirke til Oslo domkirke i anledning Oslo bys 900-årsjubileum i 1950.

Det var altså hit de flyttet, Brødrene Dobloug, når lokalene i Storgaten 1 ble for trange og engros-virsomheten trengte større plass. Butikken ble fremdeles værende i storgata. Den nye Dobloug-gården ligger i Dronningens gate 40 i Oslo. Bygningen ble oppført i 1933 og er den første forretningsgården i Oslo bygget i armert betong med buede, horisontale vindusbånd.

Bygningen er tegnet av den tysk-jødiske arkitekten Erich Mendelsohn i 1932 og oppført av arkitekt Rudolf Emanuel Jacobsen for Brødrene Dobloug ved Ingar Dobloug. Utførende entreprenør var Thor Furuholmen. Bygningen er oppført som bevaringsverdig på Byantikvarens gule liste.

Foto 1955: Dagbladet

Foto 2017: Morten Mitchell Larød

Kilde: Wikipedia