Kategorier
Før og nå

Rådhusplassen

Rådhusplassen 1963/2017 Rådhusplassen har navn etter Oslo rådhus og ligger i Vika, sydvest i Oslo sentrum, mellom rådhuset og Rådhusbryggene i bunnen av Pipervika. Østenden av plassen heter Rolf Strangers plass etter mangeårig ordfører Rolf Stranger, i vestenden mot Vestbanestasjonen heter plassen Brynjulf Bulls plass etter mangeårig ordfører Brynjulf Bull.

Vest for rådhuset ligger Kronprinsesse Märthas plass (Rådhushagen) nærmest rådhuset og ut mot Olav Vs plass ut mot Olav Vs gate. De øvrige gatene som munner ut på plasser er, fra sørøst: Akershuskaia, Rådhusgata, Rosenkrantz’ gate, Tordenskiolds gate, Hieronymus Heyerdahls gate og Dronning Mauds gate.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

Historie

I 1939 vant billedhoggerne Emil Lie og Per Hurum konkurransen om utsmykking av Rådhusplassen. Per Hurums to fontenegrupper mot sjøsida, «Mor og barn», med skulpturer av sittende kvinner og barn, ble fullført i 1941 og 1944.

Emil Lies fire sittende kvinnefigurer i granitt til midtfeltets hjørner ble satt opp i perioden 1954–58. Fonteneanlegget hans i midten, med basseng og høy granittblokk med bronsegruppe av to kvinnefigurer og to barn som står i ring, stod ferdig i 1960.

Frem til 1961 gikk det trikk over plassen. Det gikk tog over plassen (Havnebanen) frem til 1980 da tunnelen mellom Vestbanestasjonen og Østbanestasjonen åpnet. Plassen ble bilfri i 1994 i forbindelse med at Festningstunnelen ble åpnet fire år tidligere. Trikken kom tilbake til plassen 21. august 1995, og er en del av Vikalinjen.

Rosemarkeringen etter terrorangrepene i Norge ble avholdt på Rådhusplassen 25. juli 2011. Året etter ble konserten «Nasjonal minnekonsert 22.7.12», som var en del av minnemarkeringen i Oslo, avholdt på plassen.

Skansen

Skansen restaurant var en restaurant på Kontraskjærets skråning ned mot Pipervika i Oslo. Bygningen ble tegnet i 1926 av arkitekt Lars Thalian Backer (1892–1930) og sto ferdig i 1927 som Norges første større funksjonalistiske byggverk. Bygningen ble revet 1970.

Foto 1963: Leif Ørnelund / Oslo Museum

Foto 2017: Morten Mitchell Larød

Kilde: Wikipedia