Kategorier
Før og nå

J. C. Hambros plass

J. C. Hambros plass 1968/2017 C.J. Hambros plass er en plass i Oslo sentrum. Plassen omkranses i vest av Rosenkrantz’ gate, i nord av Kristian Augusts gate som går over i Teatergata og i øst av Pilestredet.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

Plassen skiftet i 1966 navn fra «Rosenkrantz’ plass» til «C.J. Hambros plass», oppkalt efter stortingspresidenten Carl Joachim Hambro. Oslo tinghus stod ferdig på denne plassen i 1996.

Oslo tinghus er en justisbygning ved C. J. Hambros plass 4 i Oslo sentrum, oppført 1992-94, arkitekter Østgaard A/S. Bygningen, som har åtte etasjer, samt to delvis tilbaketrukne toppetasjer, huser Oslo tingrett og Oslo byfogdembete. Den inneholder en rekke rettssaler og meklingsrom, kontorer og rom for vielser.

Fram til Oslo tinghus åpnet i sin nåværende bygning på C. J. Hambros plass, holdt man til i Grubbegata 1, i en bygning som i dag er en del av Regjeringskvartalet, det som idag er Høyesteretts hus.

Våren 2012 ble rettssaken mot den terrortiltalte Anders Behring Breivik holdt i tinghuset. I forbindelse med rettssaken ble deler av bygningen utbedret og ombygd. Hovedprosjektet var å bygge rettssal 250, der rettssaken foregikk.

Foto 1968: Thorbjørn Gustavsen / Oslo Museum

Foto 2017 Morten Mitchell Larød

Kilde: Wikipedia