Kategorier
Før og nå

Nationaltheatret sett fra Abelhaugen

Nationaltheatret 1910/2017 Våren 2017 trengte jeg et dytt for å begynne å ta bilder igjen. Jeg startet derfor prosjektet «Oslo før og nå». Dette var det første bildet jeg tok.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

Ikke så mye har skjedd med bygningsmassen i området rundt Nationaltheatret, Universitetet og Karl Johans gate. Men, legg merke til luftkvaliteten. Begge bildene er tatt om vinteren/våren og vi kan helt tydelig se at luftkvaliteten i Oslo den gang ikke var særlig helsebringende. Mye industri med urenset utslipp og ved- og kull-fyring i alle hjem gjorde luften veldig forurenset.

Foto 1917
Küenholdt / Oslo Museum
Foto 2017
Morten Mitchell Larød