Kategorier
Før og nå

Med fast cirkus i by’n

Olav Vs gate 1935/2017 Cirkus Verdensteater (oppført 1890, revet 1935) var en bygning i Oslo sentrum. Opprinnelig ble stedet kalt Cirkusbygningen i Christiania. Den lå i tilknytning til et område kalt Tivoli. Selve sirkusmanesjen lå omtrent midt i dagens Olav Vs gate, om lag på høyde med Klingenberg kino. Cirkus Verdensteater var en av to nasjonale cirkus (det andre i Trondheim).

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

Bygget ble oppført og eid (til 1897) av den danske forretningsmann Bernhard Jacobsen som hadde ervervet tomten i 1887. Materialet var rød teglstein og total kostnad 300 000 kroner. Sirkuset hadde en innvendig diameter på 40 meter, en høyde på 32 meter, et gulvareal på 3200 m² og huset drøyt 2500 bivånere, samt tilgrensende fasiliteter for artister, hester og utstyr.

Cirkus ble ikke brukt av et fast sirkus, men var besøkt av bl.a. det danske «Cirkus Schumann». I stedet ble der i lokalene avholdt landets første kinoforestilling (6. april 1896), samt musikkfestivaler og fremføringer. Stedet hadde eget orkester og kapellmester, og hadde fremføringer av artister som Heinrich Bötel, Thorvald Lammers/Mally Lammers og Ellen Gulbranson. Dirigenter som Johan Svendsen og Edvard Grieg likeså.

Etter rivingen ble Tivoli- og Cirkustomten brukt til kvartalet som blant annet huser Klingenberg kino 

Foto 1935
Anders Beer Wilse / Oslo Museum
Foto 2017
Morten Mitchell Larød
Kilder
Wikipedia