Kategorier
Før og nå

Krysset Akersgata – Teatergata

Akersgata – Teatergata 1890/2017 Teatergata i Oslo sentrum går mellom Akersgata og Pilestredet, og krysser Munchs gate. Den ble anlagt over den tidligere Krigsassesor Brochmanns løkke.

Gata har navn etter det første offentlige teater i byen, Strömbergs Teater fra 1827, senere kalt Christiania Offentlige Theater, som lå på den nederste delen av tomta hvor den store leiegården Maltheby senere ble bygd. Gata har gjennomgått store forandringer, og av den gamle bebyggelsen er det kun igjen noen få bygninger øverst mot Akersgata. På den andre siden er bygningene del av Regjeringskvartalet (R5). Nedre del, mot Pilestredet, er delt med trapper som fører ned til C.J. Hambros plass. Øvre del er stengt med bom ved Akersgata av sikkerhetshensyn.

Trekk i slideren for å skifte mellom før og nå.

Maltheby, Akersgata 65 / Teatergata 1 er en forretnings- og leiegård i tre etasjer, oppført 1844 for den danske bygg– og muremester Nestor Malthe, arkotekt var Johan Henrik Nebelong som ga gården en enkel senklassisistisk stil. Den ha regelmessige vindusakser og har en beskjeden bruk av ornamentale virkemidler. Første etasje er senere blitt betydelig forandret på grunn av senere tiders butikkvirksomhet.

Den hadde for sin tid en uvanlig stor gulvflate og var den første av sin type i byen. Den er bygget som to sammenføyede bygårder.

Fram til 1860-årene hadde gården et forseggjort inngangsparti med granittrapp på hjørnet Akersgata/Teatergata, og den var ansett som en av byens fineste leiegårder. Malthe stod også bak byggingen av nabogården i Teatergata, nr. 3, kalt «Nedre Maltheby» fra 1843, også den tegnet av Nebelong.

Blant beboerne Jonas Collett, Camilla Collett, Henrik Ibsen, Ole Richter, Yngvar Nielsen med familie, Eilert Christian Brodtkorb Christie student, senere stortingspresident Carl Berner og telegrafdirektør Carsten Tank Nielsen. Også Nebelong selv bodde her da gården var ny på 1840-tallet.

Nissens Latin- og Realskoles første lokaler, senere Den kgl. Tegneskole. Brødrene Hals’ pianofabrikk holdt til i en egen bygning inne i den store bakgården før de flyttet i 1856 til nybygg i det som fra 1864 fikk adresse Stortingsgata 24/26. Glassmester Gustav Adolf Larsen (1866–1951) startet sin virksomhet her i 1885, men var allerede fem år senere på plass i egne lokaler i Nordahl Bruns gate 7.

På tomta lå tidligere Strömbergs Teater fra 1827, senere kalt Christiania Offentlige Theater, og som brant i 1836.

Bygningene er siden 10. desember 1979 vernet etter Plan- og bygningsloven.

Foto 1890: Ukjent / Oslo Museum

Foto 2017: Morten Mitchell Larød